свестен

свестен
прил. - смислен, умен, разумен, здравомислещ, трезвен, съзнателен, разбран
прил. - порядъчен, редовен, добър, на място, морален, благоприличен, пристоен, честен, почтен
прил. - уместен, годен, приличен
прил. - сносен, поносим, търпим, чудесен, любезен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • добър — прил. благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен, състрадателен, милостив, отзивчив, човешки, добродушен, бащински прил. добряк, наивник, доверчив прил. доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората прил. благоприятен, полезен, доходен,… …   Български синонимен речник

  • здравомислещ — прил. благоразумен, мъдър, трезв, свестен, съзнателен, разсъдлив, разумен, смислен, умен, схватлив, далновиден, логичен, трезвен, умерен, зрял прил. сериозен, трезвомислещ, уравновесен …   Български синонимен речник

  • любезен — прил. вежлив, учтив, внимателен, мил, възпитан, нежен, деликатен, коректен, благовъзпитан, галантен, приветлив, ласкав, занимателен, радушен, отзивчив, благ, дружелюбен, услужлив прил. благороден, знатен, дружески прил. весел, жизнерадостен прил …   Български синонимен речник

  • поносим — прил. търпим, сносен, издръжлив, приемлив, умерен прил. благоразумен, разумен, смислен, основателен прил. доста добър прил. свестен, разбран, добър, чудесен, любезен …   Български синонимен речник

  • порядъчен — прил. редовен, изряден, честен, пристоен, приличен, почтен, благоприличен, свестен, благочинен прил. голям, значителен, чувствителен прил. дисциплиниран, благонравен прил. уважаван …   Български синонимен речник

  • разбран — прил. понятен, схванат, отгатнат, очебиен, очебиещ, ясен, разбираем, научен, сговорен, сговорчив, помирителен, отстъпчив прил. сносен, поносим, търпим, свестен, добър, чудесен, любезен …   Български синонимен речник

  • разумен — прил. умен, интелигентен, разсъдлив, здравомислещ, мъдър прил. смислен, обмислен, рационален, целесъобразен, логичен, последователен, съдържателен, многозначителен прил. умерен, трезвен, благоразумен, съзнателен, свестен прил. схватлив, досетлив …   Български синонимен речник

  • смислен — прил. разумен, умен, мъдър, здравомислещ, трезвен, свестен, съзнателен прил. обмислен, обсъден прил. съдържателен, многозначителен, логичен, последователен, рационален прил. уместен прил. благоразумен, умерен, приемлив, поносим, търпим,… …   Български синонимен речник

  • сносен — прил. търпим, поносим, приемлив прил. посредствен, среден, умерен, задоволителен, удовлетворителен прил. доста добър прил. доста хубав, доста голям прил. добър, достатъчен прил. свестен, разбран, чудесен, любезен …   Български синонимен речник

  • събуден — прил. пробуден, буден, вдигнат от сън, разсънен прил. жив, бодър, любознателен, интелигентен, възприемчив, свестен, отворен, внимателен, бдителен, съобразителен, енергичен прил. опомнен, съживен, стреснат …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”